Ioannina, Greece
+30 26510 08539 και +30 26510 07491
nhatzian [at] uoi [dot] gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΜΣ

«ΠΜΣ Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον, Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Το ΠΜΣ «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον» έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητάς του με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ), όπως απορρέει από το Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο, αλλά και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (κυρίως της European Association for Quality Assurance in Higher Education–ENQA και του European Qualifications Framework-EQF). Η εναρμόνιση έχει γίνει σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ, η οποία αποτελεί τη δομή του ΠΙ με αντικείμενο την οργάνωση, το συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών  αξιολόγησης και  διασφάλισης ποιότητας μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.).

 

Κύριος στόχος του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει ολοκληρωμένα και με επιτυχία τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (ΜΦ) του, παρέχοντάς τους σύγχρονες βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες, ώστε να αναδειχθούν, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, σε διεθνών προδιαγραφών ειδικούς επαγγελματίες στο αντικείμενο αυτό. Παράλληλα, το ΠΜΣ ορίζει ως πολιτική του, την παραγωγή υψηλού επιπέδου ποιοτικού και καινοτόμου ερευνητικού έργου.

 

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του  Ε.Σ.Δ.Π., οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του ΠΜΣ αναφέρονται στο ακαδημαϊκό – διδακτικό  έργο, στη  διοικητική υποστήριξη των ΜΦ, στη φοιτητική μέριμνα, στην κινητικότητα των ΜΦ και στο ερευνητικό έργο των διδασκόντων του ΠΜΣ. Με βάση τα παραπάνω, το ΠΜΣ «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον»:

 • δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών του, προωθεί το σκοπό και τα αντικείμενα τους, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας, με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Αυτά επιτυγχάνονται με την καταλληλότητα της δομής του προγράμματος Σπουδών και των προσόντων του διδακτικού προσωπικού του ΠΜΣ, την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου, την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης και τη δημιουργία σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με διαρκή ενθάρρυνση των ΜΦ για επαφή τους με το ερευνητικό περιβάλλον.
 • παρέχει διοικητική υποστήριξη στους ΜΦ στη φάση της υποψηφιότητας τους, της επιλογής τους, της ένταξής τους και της υλοποίησης των Μεταπτυχιακών Σπουδών τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την πληροφόρησή τους για τις διοικητικές και ακαδημαϊκές διαδικασίες, το θεσμό και ρόλο του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και την αυτόματη έκδοση Παραρτήματος Διπλώματος στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.
 • παρέχει υποστήριξη των ΜΦ σε θέματα σίτισης, υγειονομικής περίθαλψης και στέγασης, όπως απορρέουν από τη φοιτητική μέριμνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η υποστήριξη πραγματοποιείται με την  πληροφόρηση των  ΜΦ για τις παροχές φοιτητικής μέριμνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς αυτούς.
 • παρέχει υποστήριξη των ΜΦ σε θέματα Κινητικότητας-Erasmus+, Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Υπευθύνου Erasmus και της σχετικής ιστοσελίδας του Τμήματος Φυσικής (http://www.physics.uoi.gr/el/node/156), καθώς και της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων (https://piro.uoi.gr/diethneis-sheseis/8/tmima-diethnon-sheseon) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αυτή πραγματοποιείται με την πληροφόρηση των ΜΦ επί των δυνατοτήτων και διαδικασιών Κινητικότητας-Erasmus-Πρακτικής Άσκησης  που προσφέρει  το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 • επιδιώκει να υλοποιεί την παροχή προς τους φοιτητές ποιοτικών και σύγχρονων εργαστηριακών-ερευνητικών υποδομών, την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας, τη διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, ενσωματώνοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τέλος την ανάδειξη του έργου του προς την Κοινωνία, και την Ελληνική και Διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.

Οι γενικοί στόχοι του ΠΜΣ «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον», σε εφαρμογή της προαναφερόμενης πολιτικής του, είναι:

 1. Η χρήση αντικειμενικών και προκαθορισμένων δεικτών και κριτηρίων, που αντανακλούν την ποιότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών του και το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
 2. Η συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερής καταγραφή, αποτίμηση και ανάδειξη του παραγόμενου έργου.
 3. Η κριτική ανάλυση και αξιοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του έργου του.
 4. Η θεσμική αλληλεπίδραση με τη ΜΟΔΙΠ με στόχους την ανάληψη δράσεων και την αξιοποίηση των δεδομένων των αξιολογήσεων προς βελτίωση υφιστάμενων αδυναμιών και
 5. Η δημοσιοποίηση των Διαδικασιών Διασφάλισης ποιότητας, αλλά και των δεδομένων της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του έργου του ΠΜΣ, σε συστηματική βάση.

 

Η επιτυχής εφαρμογή και διαχείριση της πολιτικής ποιότητας αναμένεται να επιφέρει:

 1. Ενίσχυση του κύρους και της αναγνωσιμότητας του τίτλου  σπουδών του ΠΜΣ.
 2. Ενίσχυση της ποιότητας του ακαδημαϊκού-εκπαιδευτικού έργου, με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης των ΜΦ.
 3. Αύξηση της ικανοποίησης και της εμπιστοσύνης των φορέων της εργασίας και της κοινωνίας προς τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες των αποφοίτων του ΠΜΣ.
 4. Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του ΠΜΣ σε σχέση με άλλα παρόμοια Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών.
 5. Βελτίωση διαδικασιών εποικοδομητικής αξιοποίησης της νομοθεσίας, του ανθρώπινου δυναμικού, της τεχνογνωσίας και του κανονιστικού πλαισίου ένταξης στη φοίτηση, τη συνεχόμενη γνώση και την παραγωγική διαδικασία και
 6. Ενίσχυση της κουλτούρας ποιότητας μέσα στο Τμήμα Φυσικής και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

Ενδεικτικές δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του ΠΜΣ «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον» αφορούν:

 1. Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, η οποία επικαιροποιείται σε περιοδική βάση και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληροφορίες για την υλοποίηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας.
 2. Tο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη του Ε.Σ.Δ.Π., και
 3. Το φοιτητολόγιο του ΠΜΣ, το οποίο αποτελεί σημαντικό εργαλείο διασφάλισης ποιότητας.

 

Ενδεικτικά, επίσης, αναφέρεται  ότι  το ΠΜΣ σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ:

 1. Αξιολογεί την εκπαιδευτική διαδικασία μέσω των ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι ΜΦ και είναι κοινά για όλα τα ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 2. Καταγράφει και παρακολουθεί ετησίως το ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ μέσω της συμπλήρωσης του εντύπου «Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντος».
 3. Αξιολογεί τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες (πρόγραμμα ΠΜΣ, γραμματειακή υποστήριξη, φοιτητική μέριμνα) και
 4. Παρακολουθεί δείκτες προόδου των φοιτητών, όπως: τα ποσοστά παρακολούθησης μαθημάτων, της συμμετοχής στις εξεταστικές διαδικασίες και την επιτυχία σε αυτές, τη μέση διάρκεια φοίτησης, τα ποσοστά ολοκλήρωσης σπουδών και τη βαθμολογία των αποφοίτων (μέσος όρος βαθμολογίας και κατανομή βαθμού πτυχίου).

 

Με τον τρόπο αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ έχει άμεση εποπτεία της πορείας του, γεγονός που συμβάλλει περαιτέρω στη διασφάλιση της ποιότητας.